Przemysł Podkategoria: Przemysł

« poprzednia strona · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · następna strona »
 • Falowniki Danfoss »

  Wydziały pomocnicze nie biorą bezpośredniego udziału w procesie wytwarzania części, z których składa się aparat produkowany przez dany zakład. Należą tu: narzędziownia, dział remontów maszyn, warsztaty elektryczne, dział nietypowego wyposażenia i inne.
  Gospodarka magazynowa obejmuje magazyny paliwa, materiałów, inwentarza i inne.
  Gospodarka energetyczna obejmuje zaopatrzenie w parę, wodę, energię elektryczną, wentylację, łączność wewnątrzzakładową i inne.
  Transport kolejowy, samochodowy, wózkami elektrycznymi i inny.
  Działy techniczne: dział głównego konstruktora, głównego technologa, głównego metalurga, głównego mechanika, głównego energetyka, dział mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych, dział produkcji, biuro racjonalizacji i wynalazczości, laboratoria kontrolne i doświadczalne, dział kontroli technicznej.
  Wydział administracyjno-gospodarczy: dyrekcja zakładu, oddziały planowania, księgowości, finansowy, zaopatrzenia, pracy i płacy, osobowy, socjalny, straż przemysłowa i pożarna.
  Organizacje obsługujące załogę: oddziały wyżywienia, zaopatrzenia w artykuły żywnościowe i towary przemysłowe, opieki lekarskiej, szkolenia, instytucje kulturalne, żłobki i przedszkola.

  Data dodania: 17 06 2015 · szczegóły wpisu »
 • Invertek falowniki »

  Aparaty elektryczne ciężkie i o wielkich wymiarach, jak np. wyłączniki wysokonapięciowe o dużych zdolnościach wyłączania, pola sterownicze, tablice i zestawy rozdzielcze skrzynkowe, skrzynie z aparaturą trakcyjną, urządzenia przeciwwybuchowe itp. wytwarza się w pomieszczeniach wyposażonych w suwnice i inne urządzenia transportowe. Pomieszczenia te powinny mieć w tych przypadkach odpowiednie rozmiary, a w szczególności wysokość nie tylko dostosowaną do wymiarów produkowanych aparatów, lecz również umożliwiającą unoszenie części na wysokość co najmniej równą podwójnej wysokości aparatu. Dlatego produkcję aparatów o znacznym ciężarze i dużych wymiarach oraz stosunkowo ciężkim wyposażeniu umieszcza się zwykle w halach parterowych. W takich pomieszczeniach rozmieszczenie wyposażenia i rozplanowanie oddziałów natrafia na mniej ograniczeń niż w budynkach wielo-piętrowych. Produkcję aparatów lekkich i niewielkich rozmiarów, nie wymagających suwnic można lokalizować w budynkach wielopiętrowych.

  Data dodania: 17 06 2015 · szczegóły wpisu »
 • Michałowice regeneracja form wtryskowych »

  Zachęcamy do zaciekawienia się ofertą przygotowaną przez przedsiębiorstwo Zalpol. Nasze przedsiębiorstwo zaistniało w 1994 roku Regułach. Specjalizacja nasza to wygładzanie, regeneracja i naprawa elementów form wtryskowych. Szlifowanie wykonujemy ręcznie z wykorzystaniem pilnikarek, polerek dodatkowo urządzenia ultradźwiękowego. Mamy szereg referencji od usatysfakcjonowanych klientów. Gwarantujemy fachowe doradztwo i fachowe rady naszych pracowników. Zapewniamy wyjątkowe ceny na realizowane przez nas usługi. W celu omówienia wszystkich szczegółów prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny albo osobisty. Pełna propozycja opublikowana jest na naszej stronie internetowej.

  Data dodania: 20 09 2014 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki Hitachi »

  Produkcja aparatów elektrycznych obejmuje obok obróbki metali, -stanowiących materiał konstrukcyjny, również obróbkę metali przewodzących prąd, izolowanych lub bez izolacji, wykonywanie magnetowodów oraz obróbkę materiałów elektroizolacyjnych. Dlatego zakład produkcji aparatów ma obok działów zwykle spotykanych w fabrykach maszynowych również cewkarnie z urządzeniami do suszenia i nasycania uzwojeń, działy tłoczni z oddziałami wytwarzania magnetowodów warstwowych i działy materiałów elektroizolacyjnych.
  Przy produkcji wielu rodzajów aparatury niezbędne są działy konstrukcji stalowych i spawalnie. Można tu wymienić aparaturę rozdzielczą wysokonapięciową montowaną na ramach i szkieletach oraz, umieszczoną w zbiornikach olejowych, aparaturę rozdzielczą niskonapięciową montowaną w skrzynie, szafy i kompletne rozdzielnice, aparaturę przeciwwybuchową w specjalnych obudowach, aparaturę trakcyjną umieszczoną w skrzyniach pod wagonami i inną.

  Data dodania: 17 06 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki Lenze »

  Dane wyjściowe. Przy technologicznym opracowywaniu produkcji są potrzebne następujące dane wyjściowe:
  a) rysunki części i podzespołów oraz rysunki zestawieniowe aparatów;
  b) warunki techniczne na wykonywany aparat i na jego podzespoły i części;
  c) planowana wielkość produkcji.
  Oprócz tych danych, do technologicznego opracowania produkcji, potrzeba jeszcze następujących materiałów normatywnych i pomocniczych:
  a) wykaz typowych przodujących wysoko wydajnych procesów technologicznych (pozwala wraz z unifikacją i normalizacją części i podzespołów na zwiększenie wydajności pracy o 30-^-40%);
  b) zestawienie normatywów i danych materiałowych, przygotówek i półfabrykatów;
  c) dane o wyposażeniu produkcyjnym: karty maszynowe posiadanych urządzeń i katalogi fabryczne w celu nabycia nowych urządzeń wytwórczych;
  d) wykazy posiadanego oprzyrządowania technologicznego oraz zalecenia i wskazówki dotyczące wyboru i projektowania nowego oprzyrządowania;
  e) normatywy dotyczące narzędzi i przyrządów pomiarowych;
  f) normatywy naddatków, tolerancji i odchyłek międzyoperacyjnych dotyczących gładkości i dokładności obróbki;
  g) normatywy parametrów procesów technologicznych;
  h) normatywy technicznych norm czasu pracy;
  i) normatywy i dane dotyczące kontroli technicznej części, podzespołów i zmontowanych aparatów;
  j) uzupełniające dane wynikające z warunków lokalnych, koniunkturalnych, technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych.

  Data dodania: 17 06 2015 · szczegóły wpisu »
 • Wentylatory przemysłowe »

  Śmiało można rzec, że zapotrzebowanie na kurtyny powietrzne jest aktualnie rzeczywiście spore. Dzieje się tak głównie z tego względu, że dzięki takim w tym momencie kurtynom można zadbać o odpowiednią obieg powietrza. Przydatne okazują się być tutaj także odsysacze spalin, czy też wentylatory chemoodporne. Widać zatem wyraźnie, że warto rozejrzeć się za tego rodzaju ofertami, które mogą się dla nas okazać niesłychanie przydatne. Niezbite jest to, że bardzo nam one pomogą.

  Data dodania: 01 04 2014 · szczegóły wpisu »
 • Produkcja tabliczek grawerowanych »

  Zadania związane z opracowaniem i wdrożeniem bardziej udoskonalonych materiałów
  Do dalszego doskonalenia konstrukcji aparatów elektrycznych i technologii ich produkcji potrzeba nowych materiałów stykowych, przewodowych, magnetycznych i izolacyjnych o lepszych własnościach konstrukcyjnych i technologicznych niż mają materiały obecnie stosowane.
  Powodzenie pracy będzie zależało od rozwoju prac naukowo-badawczych w przemysłach elektrotechnicznym, hutniczym, chemicznym, papierniczym i innych.
  A oto główne kierunki prac rozwojowych:
  a) opracowanie materiałów stykowych o zwiększonej odporności na zużycie, odpornych na sczepianie i o zwiększonym przewodnictwie;
  b) opracowanie stali elektrotechnicznej w rulonach, o wysokich własnościach magnetycznych, o małej stratności i z izolacją powierzchniową odporną na wysoką temperaturę;
  c) opracowanie nowych elektroizolacyjnych tworzyw sztucznych odpornych na łuk elektryczny, na żar, na podwyższoną temperaturę i wilgoć, o lepszych własnościach wytrzymałościowych i tłoczyw opartych na tych tworzywach;
  d) zestawienie całej gamy materiałów elektroizolacyjnych płynnych, elastycznych i twardych na bazie tworzyw syntetycznych we wszystkich klasach ciepłoodporności;
  e) opracowanie porcelany o zwiększonej wytrzymałości oraz lekkich i małogabarytowych izolatorów z tej porcelany;
  f) opracowanie innych materiałów ceramicznych o określonych własnościach, np. na komory łukowe.

  Data dodania: 17 06 2015 · szczegóły wpisu »
 • Łańcuchy - kahipolska.pl »

  Jeśli interesuje Państwa nabycie łańcuchów albo kół łańcuchowych, to zachęcamy do zaznajomienia się z ofertą, która została przedstawiona przez firmę KAHI-Polska, której siedziba znajduje się w Poznaniu. Jesteśmy związani z producentem z Niemiec. Gwarantujemy precyzyjne wykonanie a także doskonałą jakość każdego oferowanego produktu. Mamy długoletnie doświadczenie w branży. W ustalonym czasie doręczamy wszystkie potwierdzone zamówienia. Zapraszamy Państwa do zaznajomienia się z przygotowanym przez naszą firmę szerokim asortymentem.

  Data dodania: 15 03 2016 · szczegóły wpisu »
 • Dane techniczne omron »

  W miarę rozwoju produkcji potokowej taśmowej w jednym oddziale można spotkać linie produkcyjne, w których występują różne rodzaje procesów technologicznych. Na przykład w zakładach ChEMZ w oddziale produkcji masowej wyłączników samoczynnych włączono w potok produkcyjny automatyczne lub półautomatyczne linie przygotowania powierzchni części pod powłoki galwaniczne i linie nakładania tych powłok.
  W mniejszych zakładach zaleca się układ organizacyjny bez wydziałowy, w którym mistrzowie podlegają bezpośrednio dyrektorowi zakładu. Ma to na celu zbliżenie kierownictwa zakładu do oddziałów produkcyjnych. Układ bez wydziałowy zwiększa rolę mistrzów, skraca liczbę pośrednich członów zarządzania i przyczynia się do bardziej elastycznego i operatywnego kierowania zakładem. Prowadzi to do zwiększenia wydajności produkcji i do poprawy techniczno-ekonomicznych wskaźników zakładu.

  Data dodania: 17 06 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki LG »

  Dokumentacja technologiczna. W procesie technologicznego przygotowania produkcji aparatów elektrycznych opracowuje się liczne dokumenty technologiczne, odpowiednio do rodzaju aparatów, planowanego rozmiaru ich produkcji oraz od innych czynników.
  Przykładowo można tu pokazać wykaz dokumentów technologicznych, dotyczących produkcji aparatu elektrycznego:
  1. Zestawienie materiałowe.
  2. Karty spisu operacji.
  3. Karty operacyjne szczegółowe.
  4. Instrukcje technologiczne.
  Obok wymienionych głównych dokumentów technologicznych sporządza się szereg dokumentów uzupełniających, jak karty rozkroju i obliczenia norm zużycia materiałów, wykaz oprzyrządowania, karty normowania czasów pracy i ich zestawienia, karty operacyjne kontroli technicznej, zestawienia roboczogodzin według zawodów, zestawienia i diagramy obciążenia urządzeń produkcyjnych itp.

  Data dodania: 17 06 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falownik nord »

  W maszynach szybkobieżnych przy nieprawidłowo dobranym luzie pomiędzy szyjką wału a panewką występują „drgania warstwy oleju". W takim przypadku wał podnosi się dzięki siłom hydrodynamicznym, które powstają w warstwie oleju znajdującej się pomiędzy wałem a panewką i przesuwa się w kierunku wirowania. Zjawisko to okresowo się powtarza. Liczba powstających przy tym drgań nie pokrywa się z prędkością obrotową wirnika, zwykle liczba ta jest mniejsza od połowy częstotliwości obracania się wirnika. Drgania warstwy oleju zależą od prędkości obrotowej wału, od wartości luzu w panewce, od masy i giętkości wirnika, mającego chociażby nieznaczne niewyważenia oraz z powodu lepkości oleju. Ponieważ lepkość oleju w bardzo dużym stopniu zależy od temperatury, więc drgania warstwy oleju zależą również od temperatury oleju i łożysk. Dlatego też, jeżeli przy podwyższeniu się temperatury oleju drgania warstwy oleju zmniejszają się lub całkowicie zanikają, to można z całą pewnością twierdzić, że przyczyną drgań jest nieprawidłowo dobrany luz pomiędzy szyjką wału a panewką.

  Data dodania: 05 10 2015 · szczegóły wpisu »
 • Reduktor CHM »

  Spośród nowych materiałów już wprowadzonych do produkcji lub w trakcie wdrażania omówi się te, które noszą cechy nowoczesności i mogą zapewnić dalsze doskonalenie konstrukcji i technologii produkcji aparatów elektrycznych.
  Materiały stykowe. W celu zmniejszenia wymiarów i ciężaru wielu rodzajów aparatów elektrycznych, a także w celu zwiększenia ich odporności na zużycie oraz zwiększenia ich trwałości zaleca się stosowanie na zestyki przerywowe metaloceramicznych materiałów stykowych (GOST 3884—61).
  Zestyki przerywowe do aparatów o ciągłym znamionowym prądzie większym od 100 A i przeznaczone do dużej częstości łączeń, jak np. w stycznikach zaleca się wykonywać z miedzi kadmowej. Zastąpienie miedzi twardej gatunku Ml ) przez miedź kadmową twardą gatunku Mk ) pozwala na ok. dwukrotne zwiększenie trwałości styków.

  Data dodania: 17 06 2015 · szczegóły wpisu »
 • Sabur - sterownik plc »

  Jeśli są Państwo zainteresowani urządzeniami lub oprogramowaniem dla automatyki, to zapraszamy do zapoznania się z ofertą przedsiębiorstwa Sabur, którego siedziba zlokalizowana jest w stolicy. Proponujemy innowacyjne produkty, które są niemal niezawodne. Świetna klasa oferowanych przez nas towarów skutkuje tym, że koszty eksploatacyjne obsługiwanych instalacji zmniejszają się. Gwarantujemy doradztwo w każdej fazie realizowania zamówienia. Nasza oferta obejmuje także szkolenia techniczne. Zapraszamy do rozmowy z naszą stołeczną siedzibą.

  Data dodania: 18 07 2015 · szczegóły wpisu »
 • BSPL - producent chłodnic powietrza oraz cieczy »

  Przedsiębiorstwo BSPL to producent chłodnic. Wytwarzamy między innymi chłodnice przemysłowe, chłodnice powietrza, chłodnice cieczy i wiele innych. Dodatkowo oferujemy projektowanie chłodnic oraz regenerację chłodnic. Kolejnym elementem prowadzonej przez nas firmy są układy klimatyzacji. Wykonujemy projekty klimatyzacji oraz systemy dopasowane do określonych przez kontrahenta oczekiwań. Pracują u nas ludzie ze świetnymi kwalifikacjami, co sprawia, że możemy zagwarantować świetną klasą proponowanych świadczeń. Szczegółowy opis zakresu oferty znajduje się na stronie głównej bspl. pl

  Data dodania: 16 08 2016 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki Omron »

  W fabrykach maszyn elektrycznych, urządzeń elektromechanicznych sprzętu elektrotechnicznego i transformatorów, prowadzących produkcję aparatów, oddziałami czysto aparatowymi są tylko oddziały montażu końcowego i montażu mechanicznego, a niekiedy oddziały tłoczni i cewkarnie. Oprócz tego produkcję aparatów obsługują wszystkie ogniwa organizacyjne zakładu z wyjątkiem oddziałów montażu mechanicznego i montażu końcowego maszyn i transformatorów.
  W zależności od charakteru produkcji, asortymentu i cech konstrukcyjno-technologicznych produkowanych aparatów wiele zakładów ma oddziały różniące się od układu typowego. Niektóre zakłady nie mają wszystkich uprzednio wymienionych działów, oddziałów i innych komórek organizacyjnych, natomiast niekiedy mają inne działy, oddziały i komórki organizacyjne spełniające równocześnie funkcję kilku komórek organizacyjnych.

  Data dodania: 17 06 2015 · szczegóły wpisu »
 • PGNiG TERMIKA Elektrociepłownia Kawęczyn »

  Zapraszamy Państwa do poznania się z propozycją przedsiębiorstwa PGNiG TERMIKA. Jesteśmy tanim dostawcą ogrzewania i wody ciepłej użytkowej wytwarzaną metodą kogeneracji. Posiadamy elektrociepłownie w Warszawie: Ciepłownię Kawęczyn, Elektrociepłownię Siekierki, Elektrociepłownię Żerań, Ciepłownię Wola oraz Elektrociepłownię Pruszków w Pruszkowie. Skupujemy także wierzbę energetyczną czyli biomasę. Mottem naszej firmy jest satysfakcja każdego Klienta, dlatego swoje usługi wykonujemy rzetelnie oraz profesjonalnie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobyliśmy zaufanie wielu tysięcy Klientów. Zapraszamy na naszą stronę internetową, na jakiej mieści się pełna propozycja i więcej wiadomości o przedsiębiorstwie.

  Data dodania: 18 08 2014 · szczegóły wpisu »
 • Sprzęt gastronomiczny »

  Profesjonalna hurtownia gastronomiczna oferuje właścicielom gastronomi pełne wyposażenie, sprzęt gastronomiczny i urządzenia gastronomiczne. Wszystko do gastronomii: meble ze stali nierdzewnej, piece, zmywarki gastronomiczne itd. Tanio - zobacz atrakcyjne ceny. Znajdziesz w tym miejscu wysokiej jakości piece konwekcyjno-parowe, Hendi, obieraczka do ziemniaków, kostkarki, szatkownice, krajalnice, stalgast, stół chłodniczy do pizzy.

  Data dodania: 25 01 2012 · szczegóły wpisu »
 • Sklep falowniki Lenze »

  Wykonanie przygotowania produkcji aparatów tak w treści, jak i w metodach pracy nie różni się od przygotowania produkcji w przemyśle maszynowym.
  Procesy technologiczne, urządzenia produkcyjne, środki transportowe i urządzenia dźwigowe, narzędzia i oprzyrządowanie
  W przemyśle aparatów elektrycznych stosuje się w zasadzie takie same procesy technologiczne, urządzenia produkcyjne, środki transportowe i urządzenia dźwigowe, narzędzia i oprzyrządowanie jak i w przemyśle maszynowym (budowa maszyn lekkich, średnich, a nawet i ciężkich).
  Prócz tego, w związku z koniecznością wykonywania części z metali-przewodników w izolacji lub nieizolowanych, a także z materiałów izolacyjnych, w produkcji aparatów elektrycznych spotyka się dodatkowe rodzaje procesów technologicznych, urządzeń produkcyjnych oraz narzędzia i oprzyrządowanie nie używane w przemyśle maszynowym.

  Data dodania: 17 06 2015 · szczegóły wpisu »
« poprzednia strona · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · następna strona »

Przemysł - nowa strona:

Adres: